Opis letošnjega (2019) projekta Dajte Nam Mir

Izvedli bomo program za mlade »Raziskovati družbo prihodnosti«, Prihodnost so-ustvarjanja, so-dela in so-bivanja (co-thinking, co-working, co-living).

Namen projekta

Z mladimi bomo raziskovali vse tri koncepte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, njihovo vlogo v preteklosti in sedanjosti ter možnosti implementacije le-teh v lokalno okolje danes in v prihodnje.

Komu je namenjen projekt?

Projekt je namenjen dijakom in dijakinjam, ki so se pripravljeni sposasti z problemi sedanjosti in v upanju na boljši jutri.

Kdo organizira?

Projekt organizira Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin v sodelovanju s kreativnim stičiščem 2030.

Program

Uvodno srečanje s predstavitvijo programa bo 26. septembra v MCC (Mladinski center Celje). Na tem srečanju si bodo dijaki izbrali teme, formirali skupine ter dobili svojega mentorja.

Dijaki in dijakinje bodo rezultate svojega dela predstavili na treh simpozijih v novembru in decembru (v prostorih 2030).


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667