O projektu “BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI V SVETU”… (2018)

“DAJTE NAM MIR”

Projekt: BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI V SVETU
(maj – november 2018)

a

Komu je projekt namenjen?   Dijakom/am celjskih srednjih šol
Vizija

Naša prihodnost je odvisna od tega, kar počnemo v sedanjosti. Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu je sporočilo, ki ga želimo prenesti mladim ter jih spodbuditi h globjemu razmisleku o svojstvenem doprinosu k pravičnejšemu svetu.

Podlago projektu predstavlja Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo v letu 2015 sprejeli Združeni narodi (OZN). Ta predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Določili so 17 trajnostnih ciljev in menimo, da je odgovornost slehernega posameznika, da po svojih najboljših zmožnostih prispeva k njihovi uresničitvi v svoji lokalni skupnosti. S projektom želimo mladim dati možnost, da izrazijo aktualne težave s kateri se soočajo v vsakdanjem življenju (v okviru 17 trajnostnih ciljev) ter spodbudo, da nanje poiščejo konkretne rešitve, h katerim lahko tudi sami prispevajo.

Cilji projekta

Cilj projekta je informirati in inspirirati, spodbuditi aktivno razmišljanje ter predvsem konkretno delovanje. V posamezniku želimo prebuditi čut za soodgovornost dogajanj tako v ožji kot širši skupnosti in poskrbeti za socialno vključenost mladih v družbo na lokalni ravni. Poglavitni cilj projekta je pripeljati posameznika do osebnega notranjega prostora, kjer bo lahko razvijal držo aktivnega mladega individuuma, ki razmišlja v smeri, kaj konkretno lahko sam (ali v povezavi z drugimi), naredi za boljši, trajnostno naravnan napredek.

Na kratko o vsebini

Mlade smo spodbudili h globjemu premisleku o misli, ki je povzeta v naslovu „Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu“ in jih navdihnili za konkretno izvedbo spremembe – projekta.

V začetnem majskem srečanju smo dijake seznanili z Agendo 2030 za trajnostni razvoj in 17 trajnostnih ciljih (pokrivajo področja: odprava revščina, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščita okolja). Predavala je tudi Nina Meyerhof, mirovna aktivistka in predsednica organizacija Children of the Earth. Dijaki so naredili kratko projektno nalogo glede problematike, ki se navezuje na njihov vsakodnevni svet in doživljanje, sledila pa je konkretna izvedba ideje. Udeležence smo v interaktivnem sodelovanju skozi mentorstvo in konzultacije TKBAK ekipe spremljali skozi celoten projekt. V mesecu oktobru so dijaki izvedli svoj projekt, nato pa je sledilo zaključno srečanje, kjer so udeleženci predstavili sadove svoje projektne naloge. Več o projektu, pa si preberite v časovnici.

Pridobljene kompetence in socialne veščine

  • Mladi so skozi voden proces, preko tehnik mladinskega dela, razvijali zmožnosti kritičnega razmišljanja in v varnem okolju negovali rast zaupanja v lastne sposobnosti aktivnega delovanja.
  • Skozi timsko delo so krepili sposobnost medsebojnega sodelovanja in aktivnega poslušanja.
  • Skozi odprti dialog so razvijali držo spoštovanja drugačnih mnenj in stališč ter se posluževali osnov medosebne komunikacije
  • Pri kreiranju projektov, so v sebi razvijali kreativno iskro in iskali načine, kako jo izraziti, kar pomeni, da so širili vzvode kreativnega samoizražanja, ki krepijo posameznikovo identiteto.
  • Javno nastopanje krepi zmožnosti artikulacije podajanja lastnega mnenja in izražanja stališč

Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667