O projektu “BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI V SVETU”… (2018)

“DAJTE NAM MIR”

Projekt: BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI V SVETU
(maj – november 2018)

a

Komu je projekt namenjen?   Dijakom/am celjskih srednjih šol
 

Vizija

Naša prihodnost je odvisna od tega, kar počnemo v sedanjosti. Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu je sporočilo, ki ga želimo prenesti mladim ter jih spodbuditi h globjemu razmisleku o svojstvenem doprinosu k pravičnejšemu svetu.

Podlago projektu predstavlja Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo v letu 2015 sprejeli Združeni narodi (OZN). Ta predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Določili so 17 trajnostnih ciljev in menimo, da je odgovornost slehernega posameznika, da po svojih najboljših zmožnostih prispeva k njihovi uresničitvi v svoji lokalni skupnosti. S projektom želimo mladim dati možnost, da izrazijo aktualne težave s kateri se soočajo v vsakdanjem življenju (v okviru 17 trajnostnih ciljev) ter spodbudo, da nanje poiščejo konkretne rešitve, h katerim lahko tudi sami prispevajo.

 

Cilji projekta

Cilj projekta je informirati in inspirirati, spodbuditi aktivno razmišljanje ter predvsem konkretno delovanje. V posamezniku želimo prebuditi čut za soodgovornost dogajanj tako v ožji kot širši skupnosti in poskrbeti za socialno vključenost mladih v družbo na lokalni ravni. Poglavitni cilj projekta je pripeljati posameznika do osebnega notranjega prostora, kjer bo lahko razvijal držo aktivnega mladega individuuma, ki razmišlja v smeri, kaj konkretno lahko sam (ali v povezavi z drugimi), naredi za boljši, trajnostno naravnan napredek.

 

Na kratko o vsebini

Mlade želimo spodbuditi h globjemu premisleku o misli, ki je povzeta v v naslovu „Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu“ ter jih navdihniti za konkretno izvedbo spremembe – projekta, ga bodo izvedli.

V začetnem majskem srečanju bomo dijake seznanili z Agendo 2030 za trajnostni razvoj in 17 trajnostnih ciljih (pokrivajo področja: odprava revščina, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščita okolja). Predavala bo tudi Nina Meyerhof, mirovna aktivistka in predsednica organizacija Children of the Earth. Dijaki bodo naredili kratko projektno nalogo glede problematike, ki se navezuje na njihov vsakodnevni svet in doživljanje, sledi pa tudi konkretna izvedba ideje. Udeležence bomo v interaktivnem sodelovanju skozi mentorstvo in konzultacije TKBAK ekipe spremljali skozi celoten projekt. Predvidoma v mesecu oktobru, bodo dijaki izvedli svoj projekt, nato pa sledi zaključno srečanje, kjer bodo udeleženci predstavili sadove svoje projektne naloge. Več o projektu, pa si preberite v časovnica.

 

Pridobljene kompetence in socialne veščine

  • Mladi bodo skozi voden proces, preko tehnik mladinskega dela, razvijali zmožnosti kritičnega razmišljanja in v varnem okolju negovali rast zaupanja v lastne sposobnosti aktivnega delovanja.
  • Skozi timsko delo bodo krepili sposobnost medsebojnega sodelovanja in aktivnega poslušanja.
  • Skozi odprti dialog bodo razvijali držo spoštovanja drugačnih mnenj in stališč ter se posluževali osnov medosebne komunikacije
  • Pri kreiranju projektov, bodo v sebi razvijali kreativno iskro in iskali načine, kako jo izraziti, kar pomeni, da bodo širili vzvode kreativnega samoizražanja, ki krepijo posameznikovo identiteto.
  • Javno nastopanje krepi zmožnosti artikulacije podajanja lastnega mnenja in izražanja stališč

Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 620 98 62, 041 464 667