Povezave


Koristne povezave, ki se navezujejo na naše delo:


Teozofsko društvo Jivatma

Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin – Facebook

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

http://www.coeworld.org/

http://en.unesco.org/cultureofpeace/

https://fujideclaration.org/

http://earthcharter.org/

https://www.goipeace.or.jp/en/

https://www.findhorn.org/

http://gaia.org/


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667